Výrobcovia / značky

Vitamín K2

Čo je to vitamín K2?


Vitamín K2 je stále jedným z dosť neznámych vitamínov. Na jednej strane sa tento vitamín v strave takmer nevyskytuje, na druhej sa vitamínu K2 doteraz venovala len malá pozornosť.

 

Aj keď väčšina ľudí pozná pojem „vitamín K“, väčšina z nich si pravdepodobne neuvedomuje, že vitamíny K sú skupinou vitamínov. Vitamíny K sú vitamíny rozpustné v tukoch a v súčasnosti sa delia na dve rôzne formy vitamínu K:

 

Vitamín K1 (fylochinón)


Nachádza sa v mnohých rastlinných potravinách ako je zelená napr. listová zelenina. Pôsobí hlavne v pečeni, kde aktivuje rôzne bielkoviny zodpovedné za zrážanie krvi. Aktivuje koagulačné faktory aj antikoagulačné proteíny. Vitamín K1 je preto kľúčovým prvkom v regulácii zrážania krvi. Názov „koagulačný vitamín“ dostal od slova koagulácia, čo je lekársky výraz pre zrážanie krvi.

 

Vitamín K2 (menachinón)


Vyskytuje sa výlučne v potravinách živočíšneho pôvodu a fermentovaných jedlách. Preberá dôležité funkcie v súvislosti s využitím a transportom vápnika v tele aktiváciou centrálnych bielkovín metabolizmu vápnika. Vitamín K2 možno rozdeliť do ďalších podtypov, z ktorých najdôležitejšie sa označujú ako MK7 a MK4.

 

Čo sa týka ich účinkov, vitamín K1 a vitamín K2 sú veľmi odlišné vitamíny: vitamín K1 riadi hlavne zrážanie krvi, vitamín K2 riadi hlavne využitie vápniku.

 

Účinky vitamínu K2


Zatiaľ čo vitamín K1 a jeho úloha pri zrážaní krvi sú známe už mnoho rokov, výskum vitamínu K2 sa zintenzívnil iba nedávno. Účinkov, ktoré jasne odlišujú vitamín K2 od vitamínu K1 je čoraz viac. Tieto nové objavy naznačujú, že vitamín K2 môže mať oveľa väčší zdravotný význam ako jeho „veľký brat“ vitamín K1.

 

Na jednej strane je vitamín K2 zodpovedný za aktiváciu bielkovín, ktoré riadia využitie vápniku a podporujú tvorbu kostí. Na druhej strane aktiváciou zodpovedajúcich bielkovín zabezpečuje odvod vápniku z krvi, pretože nebezpečná usadenina (plak) môže poškodiť cievy, orgány a tkanivá.

 

Arteriálne plaky sa považujú za hlavnú príčinu chorôb koronárnych artérií, kardiovaskulárnych chorôb a chorôb obličiek.

 

Kardiovaskulárne choroby sú hlavnou príčinou úmrtí na celom svete; podľa štatistík WHO iba v roku 2016 zomrelo na kardiovaskulárne choroby viac ako 15 miliónov ľudí.

 

Možná úloha nedostatku vitamínu K2 v procese vývoja týchto chorôb spôsobila v posledných rokoch veľkú podporu výskumu vitamínu K2. Nedávno bol skúmaný rad ďalších účinkov vitamínu K2.

 

Tieto oblasti výskumu zahŕňajú úlohu vitamínu K2

  • pri prevencii a liečbe chorôb kostí, ako je osteoporóza
  • pri rozvoji aterosklerózy
  • pri prevencii pred niektorými kardiovaskulárnymi chorobami
  • pri prevencii chronického zápalu
  • pri ochrane nervov a mozgu
  • pri ochrana srdca a krvných ciev
  • pri prevencii a liečbe rakoviny

Ako presne funguje vitamín K2?


Mnoho dôležitých funkcií vitamínu K2 súvisí s jeho riadením metabolizmu vápnika. Vápnik je základný minerál, ktorý sa ako posol podieľa na mnohých základných procesoch v tele.

 

Ako najdôležitejší stavebný materiál je vápnik potrebný predovšetkým na tvorbu a údržbu kostí a zubov. Vitamín K2 má pri transporte a využívaní vápnika niekoľko úloh.

 

Vitamín K2 a aktivácia proteínov GLA


Vitamín K2 aktivuje takzvaný matricový GLA proteín (kyselina gama-karboxylglutámová). Týmto sa viaže voľný vápnik v krvi, aby sa nakoniec uložil tam kam patrí - do kostí a zubov.

 

Vitamín K2 na jednej strane zaisťuje, že si vápnik môže plniť svoje úlohy v tele, ale zároveň zabraňuje hromadeniu prebytočného vápnika na stenách ciev čo vedie k nebezpečnému kôrnateniu tepien.

 

Vitamín K2 aktivuje GLA proteín takzvanou „karboxyláciou“; GLA proteín dokáže viazať a transportovať vápnik iba v tomto karboxylovanom stave. Ak je nedostatok vitamínu K2, proteíny viažuce vápnik sú podkarboxylované a preto neaktívne, takže sa vápnik môže hromadiť v cievach a orgánoch.

 

Okrem svojho účinku na zdravie kostí, vitamín K2 pravdepodobne hrá dôležitú úlohu aj pri ochrane stien tepien pred kalcifikáciou a arteriosklerotickými usadeninami.


Aktivácia osteokalcínu


Okrem aktivácie proteínu matrix-GLA je vitamín K2 zodpovedný aj za aktiváciu osteokalcínu.  Osteokalcín je peptidový hormón, ktorý sám tvorí asi jedno percento kostnej matrice a riadi štruktúru a mineralizáciu kostí. Ak je regulácia vápnika narušená nedostatkom vitamínu K2, vedie to z dlhodobého hľadiska k pórovitým kostiam a zubom. Kosti sa stávajú krehkejšie, zvyšuje sa riziko zlomenín, zuby sú krehkejšie.

 

Aktivácia GAS6


Jedným z nových objavom je, že vitamín K2 tiež aktivuje proteín nazývaný GAS6. Tento proteín je málo známy, ale má mimoriadne dôležité funkcie pre delenie buniek, diferenciáciu buniek a migráciu buniek a je zapojený do niekoľkých dôležitých procesov opráv v tele. Ak by ďalší výskum potvrdil, že vitamín K2 plní v tejto súvislosti dôležitú funkciu, otvorilo by to úplne nové pole aktivity pre vitamín K2.

 

Vitamín K2 a vitamín D3


Vďaka svojej úlohe v metabolizme vápnika je vitamín K2 jedným z najdôležitejších aktívnych partnerov vitamínu D. Ústrednou funkciou vitamínu D je regulácia absorpcie vápnika v čreve: bez vitamínu D nemôže byť vápnik dodávaný jedlom absorbovaný v tele - a bez vitamínu K2 nemôže prijatý vápnik telo využiť. Oba vitamíny „pracujú ruka v ruke“.

Vitamín D tiež riadi syntézu tých proteínov, ktoré sa musia neskôr aktivovať vitamínom K2.

 

Kvôli tejto úzkej interakcii sa v súčasnosti často odporúča užívať vitamín D a vitamín K2 vždy spoločne, aby sa zabezpečil optimálny metabolizmus vápnika a zabránilo sa hromadeniu povlaku.

 

Vitamín K2 MK7 a vitamín K2 MK4 - rôzne formy vitamínu K2


Čím hlbšie je skúmané pole vitamínov K, tým viac rôznych foriem vychádza na svetlo. Po počiatočnom preukázaní jasných rozdielov medzi vitamínom K1 a vitamínom K2 je teraz zrejmé, že pre vitamín K2 existujú aj rôzne varianty.

Tieto varianty vitamínu K2 v zásade plnia rovnakú funkciu, líšia sa však svojou účinnosťou. Konkrétne sa tieto varianty rozlišujú podľa počtu chemických bočných ramien ako MK (MK = menachinón) 4 až MK 13.

 

Vitamín K2 MK 4 a vitamín K2 MK 7 sú v súčasnosti najlepšie preskúmané, zatiaľ čo o iných formách sa vie v súčasnosti len málo.

 

MK4 aj MK 7 majú veľmi dobrú biologickú dostupnosť. Potraviny a doplnky výživy sa takmer úplne vstrebávajú. Existujú však veľké rozdiely v polčase rozpadu v tele: MK 4 sa vylučuje po niekoľkých hodinách, zatiaľ čo MK 7 zostáva v krvi k dispozícii celých 72 hodín. Vďaka tomu vykazuje MK7 oveľa lepšiu a dlhšiu účinnosť.

 

MK7 - rozdiel medzi cis a all-trans


Týmto sa bohužiaľ nekončí ani neprehľadná rozmanitosť tvarov. Rovnako ako sa vitamín K2 vyskytuje v rôznych formách MK4 až MK13, existujú aj dva rôzne molekulárne varianty týkajúce sa formy MK7 - takzvané cis a trans izoméry. Jediným rozdielom medzi molekulami týchto dvoch variantov je ich geometrická štruktúra - ktorá však v tomto prípade hrá rozhodujúcu úlohu.

 

Telo môže využívať iba transformu MK 7, pretože iba tento variant sa môže kvôli svojmu geometrickému tvaru uchytiť na príslušné enzýmy. Transforma zapadá ako kľúč k zodpovedajúcim enzýmom, zatiaľ čo cis izoméry sa môžu viazať iba ťažko a sú preto do značnej miery neúčinné.

 

Tento rozdiel je obzvlášť dôležitý pri výbere prípravku s obsahom vitamínu K2, pretože rozdiely v kvalite na trhu sú v súčasnosti veľmi veľké, ako ukazujú súčasné štúdie. Na trhu sú produkty, ktoré využívajú až 70% neúčinných cis izomérov. Preto sa pri kúpe výrobku s obsahom vitamínu K2 odporúča nielen ubezpečiť, že sa používa účinná látka vitamín K2 MK7, ale aj to, či je skutočne v trans forme.


Iba výrobky s obsahom trans viac ako 98% sa označujú ako „MK 7 all-trans“ - toto ocenenie je preto rozhodujúce pri zakúpení prípravku vitamínu K2.

 

Podvod s štítkom s trans-MK7


Posledné štúdie bohužiaľ ukazujú, že v tejto oblasti existuje rozsiahle podvodné označovanie. Nezávislá štúdia z roku 2018 testovala doplnky vitamínu K2 na obsah K2 a trans-MK7. Iba tri prípravky zodpovedali informáciám na štítku, zatiaľ čo všetky ostatné buď neobsahovali žiadny, alebo najviac jednu tretinu uvedeného trans-vitamínu K2-M7.

 

Potreba vitamínu K2


Výskum vitamínu K2 je stále dosť mladý a presná potreba vitamínu K2 ešte nie je úplne známa.

 

Aj pre vitamín K1 existuje iba nejasné množstvo. Oficiálne orgány v súčasnosti uvádzajú, že celková potreba všetkých vitamínov K je okolo 1 µg na kg telesnej hmotnosti, čo je približne 70 až 120 µg u dospelých. Tieto odporúčania sú však založené výlučne na účinku vitamínu K1 na zrážanie krvi. Tu popísané funkcie vitamínu K2 sa tu neberú do úvahy.

 

Časť vitamínu K1 sa môže previesť na vitamín K2 kvôli nízkej miere premeny, vyžadovala by však veľmi vysoký príjem vitamínu K1, čo je vysoko nad vyššie uvedenými odporúčaniami. Priamy prísun vitamínu K2 je preto ešte lepší.

 

Minimálna potreba vitamínu K2 pre formu MK7 sa odhaduje na asi 45 µg. Posledné štúdie naznačujú, že dostatočnej účinnosti sa dosahuje iba pri 100 - 300 µg vitamínu K2 MK7 a odborníci na výživu odporúčajú priemernú dávku 100 - 200 µg.

 

Dávkovanie vitamínu K2


Veľký rozdiel v polčasoch rozpadu MK7 a MK4 sa odráža v potrebnom dávkovaní. Pretože MK 4 už nie je v krvi detekovateľný po niekoľkých hodinách, sú potrebné veľmi vysoké dávky, aby sa dosiahol merateľný účinok.

 

Naproti tomu s MK 7, ktorý zostáva v tele aktívny veľmi dlho, stačí aj najmenšie množstvo na dosiahnutie požadovaného účinku. Merané karboxylačným účinkom, 60 µg MK7 vykázalo lepší účinok ako 500 µg MK4 v zodpovedajúcich štúdiách. Porovnateľné účinky je možné dosiahnuť iba s približne 1 500 µg MK4.

 

Pravidelným príjmom vitamínu K2 MK 7 all-trans sa rýchlo dosiahne stabilná hladina v krvi. To zaisťuje udržateľný a primeraný prísun všetkých orgánov a tkanív.

 

Vďaka týmto faktorom je vitamín K2 MK7 oveľa účinnejšou formou vitamínu K2. MK4 sa v potravinách aj dnes niekedy nachádza, ale kvôli oveľa lepšej biologickej aktivite je tu jednoznačne formou voľby vitamín K2 MK7.

 

Ako je opísané vyššie, na pokrytie dennej potreby sa dnes odporúča 100 - 300 µg vitamínu K2 MK7.

 

Kombinujte vitamíny K2 a D3


Kvôli interakcii medzi vitamínmi D3 a K2 sa pri doplnení vitamínu D odporúča sprievodný príjem 100 až 200 µg vitamínu K2.

 

V prípade kombinovaných prípravkov je dôležité zabezpečiť, aby sa primerané množstvo vitamínu K2 absorbovalo s požadovanou dávkou vitamínu D. Potreba vitamínu K2 sa významne nezvyšuje s dávkou vitamínu D. Pomer by sa mal preto upraviť tak, aby požadovaná dávka vitamínu D bola asi 100 - 200 µg K2.

 

Nedostatok vitamínu K


Zatiaľ čo nedostatok vitamínu K1 je pomerne zriedkavý, zdá sa, že nedostatok vitamínu K2 je veľmi častý.

Štúdie ukazujú, že pri pestrej strave možno pozorovať priemerný denný príjem 120 µg vitamínu K1 v potrave, čo vo veľkej miere pokrýva potrebu K1. Vitamín K1 sa nachádza vo väčšine listovej zelenej zeleniny, bylinách a mnohých ďalších potravinách.

 

Vitamín K2 sa na druhej strane nachádza iba v niekoľkých potravinách, pretože vitamín K2 môžu produkovať iba špeciálne baktérie. Preto sa vyskytuje hlavne vo fermentovaných jedlách, ako je kyslá kapusta, tempeh alebo natto, v nižších koncentráciách v syroch a v niektorých mäsových výrobkoch.

 

Je pravda, že baktérie v ľudskom čreve môžu tiež produkovať vitamín K2 - predpokladom toho je zdravá črevná flóra. Súčasné štúdie tiež pochybujú, či je vlastná produkcia tohto orgánu dostatočná na pokrytie požiadavky K2.

 

Pretože spotreba fermentovaných potravín vyšla z módy a zdravie čriev sa výrazne zhoršilo, niekoľko štúdií, ktoré sú v tejto oblasti k dispozícii, predpokladá rozsiahly nedostatok vitamínu K2 v západných krajinách.

 

Tento pravdepodobne takmer epidemický nedostatok zostal po celé roky neobjavený, pretože nedostatok vitamínu K2 sa stáva symptomatickým až neskoro. Ochorenia kostí, ako je osteoporóza v druhej polovici života alebo kalcifikácia tepien a orgánov so súvisiacimi klinickými obrazmi, sú možno príkladmi dlhodobých následkov pretrvávajúceho nedostatku vitamínu K2, hoci by sa mohli dokázať iba rozsiahle dlhodobé štúdie.

 

Zatiaľ čo aktívnym partnerom vitamínu D a vápniku sa v posledných rokoch venovala veľká pozornosť, pokiaľ ide o udržiavanie zdravých kostí, ústredný význam vitamínov sa uznáva iba pomaly.

 

Musí sa vitamín K2 vyrábať z natta?


Vitamín K2 MK 7 sa v súčasnosti môže vyrábať dvoma (polo) prírodnými spôsobmi:

  1. Pri výrobe pomocou fermentácií Natto sa ako živné médium obvykle používa sója, ale kvôli alergénom, ktoré obsahuje sa používa aj cícer.
  2. organická syntéza z rastlinných olejov (napr. gerianol a citronella)

Východiskový materiál je v obidvoch variantoch prírodný, nasleduje však zložitý výrobný mechanizmus v spojení s najmodernejšou laboratórnou technológiou, takže v konečnom dôsledku možno výrobu v obidvoch prípadoch hodnotiť ako prírodnú len vo veľmi obmedzenej miere.

 

Veľkou nevýhodou extrakcie z Natto je to, že kvalita sa môže enormne líšiť v závislosti od výrobcu, pretože tak nikdy nevznikne úplne čistý MK7. Počas fermentácie sa vždy vytvárajú rôzne formy vitamínu K2 (MK4, MK6, MK9). Výrobca potom musí zabezpečiť oddelenie foriem K2, aby získal čo najvyšší podiel MK7, čo je proces, ktorý si vyžaduje veľa stupňov filtrácie a riešenia ktorého konečný produkt podlieha enormným výkyvom z hľadiska čistoty a kvality.

 

Iné je to s organickou syntézou, pri ktorej sa získava 100% čistý vitamín K2 MK7 all-trans. Molekula vitamínu K2 sa tu vyrába kombináciou dvoch prírodných rastlinných olejov s podobnou štruktúrou.

 

Vitamín K2 a lieky na riedenie krvi


Ľudia závislí od užívania liekov na zriedenie krvi by mali brať vitamín K2 ako doplnok výživy iba pod lekárskym dohľadom, pretože vitamín K2 môže úplne alebo čiastočne znížiť účinky týchto liekov.

 

Dôvod spočíva v aktívnych zložkách niektorých z týchto prípravkov (vrátane kumarínu). Tieto rozvíjajú svoj účinok prerušením prirodzeného cyklu vitamínu K. Prerušenie tohto cyklu zabráni reaktivácii vitamínu K po reakcii, takže sa zníži hladina aktívneho vitamínu K a tým aj zrážanie krvi.

 

Za určitých okolností sa dá tento požadovaný účinok zvrátiť užívaním vitamínu K1 alebo K2, najmä ak dávka nie je správne upravená pre prípravok na riedenie krvi.

 

Na rozdiel od toho, čo sa často hovorí, vitamín K2 tiež aktivuje faktory zrážania krvi. Podľa štúdií existuje merateľné zvýšenie zrážania krvi z dennej dávky 10 µg vitamínu K2. Z tohto dôvodu sa postihnutým pacientom často odporúča nepoužívať vitamín K2.

 

To však vedie k akútnemu nedostatku vitamínu K2, ktorý ovplyvňuje nielen zrážanie krvi, ale celú škálu fyzických procesov. Riziko osteoporózy aj riziko kôrnatenia tepien sa pri liečbe riedidlami krvi významne zvyšuje.

 

S cieľom minimalizovať tieto riziká niektoré nedávne štúdie požadujú doplnenie vitamínu K2 pri užívaní liekov na riedenie krvi.

 

Ak je dávka vitamínu K2 zladená s terapiou, môže to dokonca viesť k stabilizácii zrážania krvi. Pretože u pacientov užívajúcich antikoagulanciá dochádza k nebezpečným výkyvom zrážania krvi v dôsledku spontánneho príjmu vitamínu K v potrave, aj keď dodržiavajú diétu s nízkym obsahom vitamínu K.

 

Vitamín K2 ako doplnok výživy môže stabilizovať celú liečbu, pretože tak zaisťuje stály a nepretržitý prísun vitamínu K2 za predpokladu, že dávka zodpovedá lieku.

 

Vďaka svojmu dlhému polčasu rozpadu zaisťuje vitamín K2 MK 7 all-trans stabilný a dlhotrvajúci prísun, mal by sa však užívať iba pod lekárskym dohľadom, najmä pokiaľ ide o dávkovanie.